• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • करनानि हेंथायै दावहा नांनायाव भारतआ देरहानायनि लामायाव

December 2, 2020

करनानि हेंथायै दावहा नांनायाव भारतआ देरहानायनि लामायाव

थांनाय 10 साननिफ्राय करना सन्देरनाय 50 रोजानिफ्रायनो खमायबोगासिनो

गोदान दिल्ली, 2 डिसेम्बरः भारत हादरआव गोदानै करना सन्देरनाय सुबुंनि बिसानआ थांनाय माखासे सानफोर सिगांनिफ्रायनो खमायबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 10 साननिफ्राय हादरआव करना भाइरासनि सन्देरनाया 50 रोजानिफ्राय बाङाइ जाबोगासिनो। बे बाथ्राखौ मंगलबारखालि मिरु सावस्रि मन्थ्रि आफादआ फोरमायथि होदों। मन्थ्रि आफादआ फोरमायनाय बादिब्ला, 21 नबेम्बरनिफ्राय 1 डिसेम्बरनि गेजेराव करना सन्देरनाया 50 रोजानिफ्राय बाङाइ जादों। मन्थ्रि आफादआ बेखौबो फोरमायबावदोंदि, गोजौआव मख'नाय समनि गेजेराव हादरआव करना टेस्ट खालामनायाबो गोख्रोङै बांसिन्दों आरो सानफ्रोमबो एबा सानसेयाव खमैबो 10 लाख सुबुंफोरखौ करना टेस्ट खालामनाय जादों। मन्थ्रि आफादनि रिपर्ट बादिब्ला, सोलिफु समाव भारतआव करनानि एक्टिभ केसआ 5 लाखनि गाहायाव दं थामहिनबा सा 4,35,630। मिरु सावस्रि बिफाननि नेहाथारि राजेश भुषनआ फोरमायनाय बादिब्ला, हादरआव दासिम गासै 14.13 कौटि सुबुंफोरखौ करना टेस्ट खालामखांबाय। हादरआव थांनाय 24 घन्टा समनि गेजेराव गासै 31,118 सुबुंफोरनाव गोदानै करना सन्देरनायनि रिपर्टखौ मोन्नो हादों। एरैहाय दासिम हादरआव बे गिख्रंथाव भाइरासजों थैनाय सुबुंनि बिसानआ सा 1,37,621 सिम जाहैबाय।

Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here