• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार तेङपारानि नन्दिता बसुमतारिआ मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 आव देरहादों

February 2, 2021

कक्राझार तेङपारानि नन्दिता बसुमतारिआ मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 आव देरहादों

कक्राझार, 2 फेब्रुवारीः बर' हारिनिफ्राय दासिम गोबां बादायारिफोरा मुलुगनां थाखोनि गुबुन गुबुन इभेन्टयाव देरहाबोनो हानायजों हारिखौ गोग्गानाय खालामनो हादों। बेबायदि समावनो कक्राझार सदर सहरजों नांजाबनाय तेङपारानि सासे हाइनारिया मुलुगनां थाखोनि बादायलायनायाव देरहानो हानायाव जाफुसारदों। मिथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि आइटिए मासकवाआव 31 जानुवारीखालि खुंनाय मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 नि किडस केटागरि ग्रुप-बिनि साबसिन रेमवाक महरै सायख'जायो एबा देरहानो हायो कक्राझार तेङपारानि थागिबि हिरन्जय बसुमतारि आरो जसदा ब्रह्मनि आंगो फिसानो नन्दिता बसुमतारिआ।

Nondita Basumatary, Winer, North East Internatinal Globle 2021


वार्ड नं 5 तेङापारानि 11 बोसोर बैसोनि थराइना नन्दिता बसुमतारिआ दासान्दि कक्राझारनि रियेलिटि पाब्लिक स्कुलआव 5 थाखोयाव फरायगासिनो दं। लाइमोन बैसोयावनो नन्दिता बसुमतारिआ बे मुलुगनां थाखोनि मुखुद एबा बिमुंखौ देरहानो हानायजों गावनि बिमा-बिफा, नख'र आरो बर' हारिखौ जोबोद गोग्गाथाव आरो देरगाथाव खालामनो हादों।t here...

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here