• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार तेङपारानि नन्दिता बसुमतारिआ मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 आव देरहादों

February 2, 2021

कक्राझार तेङपारानि नन्दिता बसुमतारिआ मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 आव देरहादों

कक्राझार, 2 फेब्रुवारीः बर' हारिनिफ्राय दासिम गोबां बादायारिफोरा मुलुगनां थाखोनि गुबुन गुबुन इभेन्टयाव देरहाबोनो हानायजों हारिखौ गोग्गानाय खालामनो हादों। बेबायदि समावनो कक्राझार सदर सहरजों नांजाबनाय तेङपारानि सासे हाइनारिया मुलुगनां थाखोनि बादायलायनायाव देरहानो हानायाव जाफुसारदों। मिथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि आइटिए मासकवाआव 31 जानुवारीखालि खुंनाय मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 नि किडस केटागरि ग्रुप-बिनि साबसिन रेमवाक महरै सायख'जायो एबा देरहानो हायो कक्राझार तेङपारानि थागिबि हिरन्जय बसुमतारि आरो जसदा ब्रह्मनि आंगो फिसानो नन्दिता बसुमतारिआ।

Nondita Basumatary, Winer, North East Internatinal Globle 2021


वार्ड नं 5 तेङापारानि 11 बोसोर बैसोनि थराइना नन्दिता बसुमतारिआ दासान्दि कक्राझारनि रियेलिटि पाब्लिक स्कुलआव 5 थाखोयाव फरायगासिनो दं। लाइमोन बैसोयावनो नन्दिता बसुमतारिआ बे मुलुगनां थाखोनि मुखुद एबा बिमुंखौ देरहानो हानायजों गावनि बिमा-बिफा, नख'र आरो बर' हारिखौ जोबोद गोग्गाथाव आरो देरगाथाव खालामनो हादों।t here...

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here