Bodosa Newspaper

September 27, 2023

कक्राझारनि भटगावआव जल जिबन बिथांखि बेखेवदों।

कक्राझार नोगोरनि खोला फारसे 5 किल’मिटार जान्थायाव थानाय भटगावआव बि टि आरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ बे जल जिबन मिसन बिथांखिनि सिङाव गोदानै लुफुंनाय भटगाव पाइपलाइन दै जगायग्रा बिथांखिखौ बेखेवनानै होयो।

जल जिबन मिसन बिथांखिनि गेजेरजों बि टि आरनि साहा ओनसोलनि लोंग्रा दैनि जेंनाया बोस्रांजागोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों बि टि आर हालामनि 2 लाख 50 रोजा नखरफोरनो गोगो लोंग्रा दै जगायनायनि थांखि लादों होन्नानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बि टि आरनि गाहाय प्रमद बर’आ बुङो।

Share with your friends!

Leave a Comment