• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एबसुआ आसामनि सोलोंथाय दाफामथाय आइन 2011 आरो 2017 खौ गनायजोबनो हायाखैः कास्टम बसुमतारि

November 14, 2020

एबसुआ आसामनि सोलोंथाय दाफामथाय आइन 2011 आरो 2017 खौ गनायजोबनो हायाखैः कास्टम बसुमतारि

सुक्लाइ सेरफां, 14 नभेम्बरः सुक्लाइ सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेन्नायाव दख'रानि सिङाव थानाय भेन्सार गुदि, गेजेर, गोजौ, गोजौसिन आरो फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिखौ लानानै उदाङै सावरायलायदों। हाबाफारिआव मिरु एबसुनि सोलोंथाय बिफाननि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बुङोदि, एबसुआ थांनाय 2011 आरो 2017 इं माइथायनि सोलोंथाय दाफामनाय आइनखौ गनायाखै। बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथायाव 6.3 दफाखौ लाबोनाय जादों। जाय दफानि गेजेरजों बिटिआर ओन्सोलनि गासैबो भेन्सार फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरा सरकारि खालामजागोन।

ABSU Education Secretary Kustom Basumatary

बे हाबाफारिआव बाहागो लानाय भेन्सार फरायसालि-फरायसालिमाफोरनि फोरोंगिरिफोरा सोलोंथायनि सायाव गोलाव समनिफ्राय खामानि मावबोनाय आरो बिटिआर गोरोबथायाव 6.3 दफाखौ लाबोनानै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनो नाजानायनि थाखाय रोजा-रोजा साबायख'र जासियो। 13 नभेम्बरखालि सावराय बे हाबाफारिआव सा 200 नि बांसिन फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे मिरु एबसुनिफ्राय रांखान्थि नेहाथारि सरन्जय ब्रह्म, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सुमित नार्जारि, लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबित नार्जारि, उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' बुंथिगिरि, भेरगाव दख'रा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे सुक्लाइ सेरफां दख'रा एबसुनि मावथिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here