• Home
  • /
  • International
  • /
  • आमेरिकानि हादतगिरि बिसायख’थियाव देरहानो थाखाय ट्राम्पआ गाहाय मन्थ्रि मदिनि हेफाजाब लादों

August 24, 2020

आमेरिकानि हादतगिरि बिसायख’थियाव देरहानो थाखाय ट्राम्पआ गाहाय मन्थ्रि मदिनि हेफाजाब लादों

वाशिंटन, 23 आगस्टः आमेरिकायाव सा 20 लाखनिख्रुइबो बांसिन भारतीय-आमेरिका भटार सुबुंफोरखौ गोसो थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों आमेरिकानि हादतगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि आवथायाव बिसायख'थि फोसावदिंग्रा कमिटिया गिबि फोसावदिनाय हाबाफारिखौ फोसावबाय। बे फोसावदिनायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बिबुंथि होनाय आरो डनाल्ड ट्राम्पनि आहमेदाबादआव जारिमिनारि बिबुंथि लाखिनाय मोनसे सावगारिखौबो दिन्थिनाय जादों।

बे सोलिफु बोसोरनि थांनाय फेब्रुवारी दानाव आमेरिकानि हादतगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ भारत दावबायनाय समाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों आहमेदाबादआव खुंनाय मोनसे सुबुं गौमायाव जुथायै बिबुंथि लाखिदोंमोन । ट्राम्पजों लोगोसे बिनि बिसि मेलानिया, फिसाजो इबांका, बिजामादै जेरेद कुस्नर आरो ट्राम्पनि खुंथायनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो भारतआव दावबायफैदोंमोन। ट्राम्प भिक्ट्रि फाइनेन्स कमिटिनि माहारियारि आफादगिरि गुइल पायलआ टुइटारनि गेजेरजों फोसावनानै बुङोदि, आमेरिकाया भारतनि दरसे मोजां लोगोयारि हादत।जोंनि अभियानखौ भारतीय-आमेरिकानि सुबुंफोरा गोबां हेफाजाब होदों। फोसावदिंनाय अभियानखौ दैदेन्नानै हादतगिरि ट्राम्पनि फिसाज्ला जुनियर ट्राम्पआ दासान्दि भारतीय-आमेरिकीनि फोलेरारि सुबुंफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनायाव नांथाबगासिनो दं।

फार्सेथिं थांनाय बोसोराव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ आमेरिका दावबायनानै हुइस्तननि एनआरजि स्टेडियामआव बिसोर सानैनि आखाइ हमनानै सेबखांनाय सावगारिखौबो फोसावदिंनाय अभियानआव दिन्थिनाय जादों । मुलुगनि दरनै बयनिख्रुइबो देरसिन सुबु थानाय हादतनि बाहागो लानाय 50 रोजानिबो बांसिन सुबुंफोरनि जानाय थुबुरआव बिबुंथि लाखिदोंमोन । बे समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ डनाल्ड ट्राम्पआ जोबोद बाख्नायनानै भारतनि सासे गोथ्रों दैदेनगिरि होन्नानै फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

चीननि ब्रह्मपुत्र दैमा सायाव बान्दो बानायनायजों भारतनि जिंगा सिनाया बांदों

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

बे बोसोराव औरैबादि गुसु जानो हागौ, जाय सिगांनि गोजाम रेकर्डफोरखौ सिफायगोन

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

अलास्कानि ग्लेसियारआ गोबां आवलिदों, बेनि हाया गिसिखायोब्ला सुनामी जानो हागौ

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

बे सहरयाव 60 सान खोमसि जागोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here